قابل توجه دانش آموختگان گرامی:


به اطلاع می رساند تاریخ تشکیل پرونده فارغ التحصیلان روز دوشنبه مورخ 13/06/96 می باشد. شایان ذکر است که پذیرش پرونده فقط در یک روز می باشد. (درج خبر17/05/96)
*حداقل زمان صدور گواهینامه موقت2 ماه از تاریخ تکمیل و تحویل کلیه مدارک مربوط به فارغ التحصیلی توسط شخص دانش آموخته می باشد.

*اولویت بررسی پرونده ها بر اساس زمان تشکیل و تکمیل پرونده توسط دانشجو می باشد.

 
با توجه به اینکه در برخی موارد گواهی انشائی صادر شده توسط واحد/مرکز بدون کنترل دقیق سقف واحدهای دوره ،حدنصاب میانگین کل و یا تاریخ دقیق دانش آموختگی بوده ،مقتضی است از تاریخ ابلاغ این نامه، از صدور هرگونه گواهی انشایی برای دانش آموختگان قبل از صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات خودداری شود. 
 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما